Del en tekst

For å få til god læring er det viktig at læreren tilbyr variasjon i arbeidsmåter. Elever lærer på forskjellig vis, og det er viktig for motivasjon og mestring at skoledagen byr på forskjellige måter og tilegne seg stoff på. Jeg har tro på aktivitet og opplevelse som det beste utgangspunkt for læring, og mener vi som lærere i større grad bør tørre å forlate lærerboka og heller bruke ressurser vi har i nærmiljøet rundt oss. Men, selvfølgelig er lærerboka også en god kilde i læringsarbeidet og den kan brukes på mange måter. Her en arbeidsmåte jeg ofte bruker i aldersblanda grupper når vi skal arbeide med en tekst i lærerboka:

På forhånd deler jeg teksten inn i f.eks 4 deler. Delene er forskjellige i mengde tekst og vanskelighetsgrad, kanskje en del bare er et bilde med tekst til. Så deler jeg elevene i grupper på 4 og passer på å ha både sterke og svake elever på gruppa. Gruppene setter seg sammen og de får vite hvem som er ener, toer osv. og hvem som skal lese hva. Så leser alle sin tekst hver for seg. Deretter ber jeg alle enere, toere osv om å sette seg sammen og snakke sammen om det de har lest. Jeg sier at nå skal de bli «eksperter» på sin del og hjelpe hverandre til å huske og forstå det de har lest (på mellomtrinnet og oppover ber jeg noen ganger elevene også ta notater mens de leser). Til slutt ber jeg elevene sette seg sammen i de opprinnelige gruppene igjen og da skal alle «ekspertene» fortelle om sin del av teksten til de andre på gruppa.

Jeg syns dette er en god arbeidsmåte som passer godt i aldersblanda grupper. Den gir gode muligheter for tilpasning og tar vare på både de sterke og svake elevene. Arbeidsmåten er et godt utgangspunkt for videre arbeid med teksten i plenum fordi alle føler at de er «eksperter» på sin del.

Det fine med denne arbeidsmåten er også at den kan brukes på alle trinn!

Close Menu