Fagdag

På skolen vår prøver vi ut «fagdager» på ungdomstrinnet dette skoleåret. Lærerne som underviser i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, rle og gym har kun timeplanlagt én time hver onsdag. Noen av lærerne har flere av disse fagene, vi er jo ikke så mange.  Men i stedet for å ha en time hver onsdag, har de en fagdag hver 7. uke og undervisningsfri de 6 andre. Hvis de har to fag får de fagdager litt oftere. Poenget med fagdager er å gi lærerne mulighet til å gjennomføre opplegg som krever mer tid enn ei vanlig økt. Vi er opptatt av å bruke ressurser i nærmiljøet i læringsarbeidet og på fagdagene får elever og lærere mulighet til å komme seg ut av klasserommet og oppleve «virkeligheten». Det mener vi er viktig for motivasjon og læring. Fagdagene gir også gode muligheter for varierte arbeidsmåter og vurderingssituasjoner. Elevene kan jobbe med et tema hele dagen, få veiledning og tilbakemeldinger fra lærer, og så avslutte dagen med innlevering av skriftlig arbeid eller muntlig presentasjon. På fagdagene kan man se en hel film og få gjennomført for- og etterarbeid samme dag, ikke uka etter. Det er krevende for lærerne å planlegge og gjennomføre en fagdag, men de synes til gjengjeld det er godt å ha noen onsdager fri fra undervisning til å kunne fordype seg i for- og etterarbeid og rettebunker. Elevene tilbakemelder at de liker fagdagene godt. Til å begynne med syntes de det var mye med et fag en hel dag, men etter hvert som de er blitt vant til det, sier de at de liker mulighetene og variasjonen fagdagene gir. Og en skoleleder som brenner for nærmiljøpedagogikk, blir hoppende glad hver gang ungdomstrinnet er på vei ut til en spennende læringsopplevelse i nærmiljøet!

Close Menu