Foreningen Feiring TeknoLab ble stiftet 8.mai 2014. En TeknoLab er et laboratorium hvor lærere og elever sammen utforsker ideer og prinsipper innen teknologi, matematikk, mekanikk, design, data og konstruksjon. Ved hjelp av undervisningsutstyr fra Lego løses oppgaver på en praktisk og spennende måte.

Feiring TeknoLab er en stiftelse som driftes i nært samarbeid med Feiring skole. Skolen er godt representert i styret, sammen med andre folk fra bygda, noen av dem tiknyttet til næringslivet. Feiring TeknoLab skal være fysisk plassert i et klasserom i 3.etasje på skolen og skal benyttes av elever fra 1.-10.trinn. Ved siden av å være en del av undervisningen i realfag, skal Feiring TeknoLab også tilbys som et nytt og spennende fritidstilbud i Feiring,

Det er nesten ingen grenser for hvor avanserte oppgaver som kan løses! Elevene får gjennom TeknoLab muligheten til problemløsende og utforskende tilnærming til mekanikk, energi, automasjon og robotisering. Samtidig legges det vekt på sosiale ferdigheter som samarbeid, respekt, omsorg og oppriktighet. Gjennom TeknoLab er vi med på å skape interesse for teknologi og ingeniørfag.

Sparebankstiftelsen har bevilget kr. 150 000 i støtte til Feiring TeknoLab og flere givere og sponsorer har meldt seg. Vi trenger egentlig 250 000 for å skaffe oss en skikkelig grunnpakke, men summen vi har fått inn til nå er tilstrekkelig til at vi setter i gang. Mandag 20. april skal vi ha åpningsfest! Ordføreren kommer og klipper snor og etterpå blir det Åpen skole med realfagsaktiviteter på alle rom, og da skal vi endelig begynne å bygge!

I Rogaland er konseptet implementert på 60 barne-og ungdomsskoler, og vi i Feiring blir nå skole nr 2 i Akershus. Dette er et godt eksempel på hva skole og ressurser i nærmiljøet kan få til sammen, til det beste for både skolen og bygda vår.

Close Menu