Fremtidsverksted

Jeg har nettopp vært på samling i forbindelse med studiet «Arbeid i små skoler og oppvekstsenter» i Sogndal.  En del av studiet har vært å gjennomføre utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass og på denne samlingen har vi lagt frem prosjektene for hverandre. Du verden så mye godt læringsarbeid det drives rundt på de små skolene i landet vårt! Vi har mye å lære av hverandre, og de store skolene har mye å lære av oss… Aldersblanding, nærmiljøpedagogikk, entreprenørskap og stasjonsarbeid var sentrale temaer i prosjektene. Følg med på www.skoleplassen.no fremover, så vil du kunne lese mer om våre spennende utviklingsprosjekter.

Det er ikke alltid enkelt å få til gode utviklings- og endringsprosesser. Noen ganger er det lurt å begynne på «skrætsj» og på min skole har vi god erfaring med metoden «Fremtidsverksted». Vi gjennomførte «Fremtidsverksted» for hele personalet på seminar i høst, og nå nylig gjennomførte  rektor og jeg det samme opplegget med ungdomstrinnet vårt.

 «I framtidsverkstedet bygger man ikke med tre, murstein og spiker, men med tanker, ønsker og visjoner. Deltakerne er en slags “sosiale arkitekter” som tar i bruk sin “sosiale fantasi”. Med utgangspunkt i egne erfaringer bygger deltakerne konkrete utopiske utkast til fremtiden. De utarbeider handlingsplaner for hvordan man kan endre virkeligheten i retning av utopien.» http://www.idebanken.no/Nyesamtaler/Framtidsverksted.html

Les om vårt «Fremtidsverksted» med  ungdomstrinnet her:

http://feiring.info/2014/02/23/former-framtida-med-verksted/

Jeg anbefaler alle som arbeider på små skoler og oppvekstsenter å ta studiet i Sogndal. Det er fantastisk godt og lærerikt og møte andre med erfaring fra samme skoleslag. Vi må stå sammen og gjøre hverandre enda bedre! Les om studiet her:

http://www.hisf.no/no/studietilbod/vidareutdanningar_2014_15/skule_og_barnehagesektoren/arbeid_i_smaa_skular_og_oppvekstsenter

Husk søknadsfrist 15. april! J

Close Menu