Det er liv laga for små skoler i Norge​ Skole handler ikke om at elevene skal bli flinke til å gå på skolen, skole handler om at elevene skal bli rustet for selve livet. På skolen blir liv laga.​

Det er liv laga for små skoler i Norge

Skole handler ikke om at elevene skal bli flinke til å gå på skolen, skole handler om at elevene skal bli rustet for selve livet.

På skolen blir liv laga.

Arbeider du på en liten skole?

Har du barn på en liten skole?

Bor du i ei bygd med en liten skole?

Arbeider du på en liten skole?

Har du barn på en liten skole?

Bor du i ei bygd med en liten skole?

Jeg tilbyr veiledning, foredrag og kurs for små skoler og bygdesamfunn rundt om i Norge. Velg mellom:

 • Stabil organisering – hvorfor og hvordan.
 • Hvordan lage lokale årsbytteplaner og emnebytteplaner.
 • Læring i aldersblandede grupper – hvordan gjør vi det i praksis.
 • Nærmiljøpedagogikk – en bro mellom elevenes hjemmeverden og skoleverden. Motivasjon og mening i skolehverdagen.
 • Har skolen en stabil organisering?
 • Er aldersblanding som pedagogisk metode forankret hos ledelse, lærere, elever og foresatte?
 • Hvordan lage lokale årsbytteplaner og emneplaner.
 • Læring i aldersblandede grupper – hvordan gjør vi det i praksis.
 • Hvordan skape et trygt og motiverende læringsmiljø, med nærmiljøpedagogikk som en bro mellom elevenes hjemmeverden og skoleverden.
 • Hvordan øke elevenes engasjement i egen læring gjennom sterke relasjoner mellom foreldre og skole.
 • Hvordan kartlegge og legge til rette for bruk av nærmiljøets ressurser i undervisningen.
 • Hvordan kan skolen bidra til aktivitet og trivsel i nærmiljøet – til det beste for elevenes læring?
 • Et bygdeutviklingsprosjekt som har lykkes med å øke tilflytting til bygda og opprettholdt tilbud som butikker, skole og næringsliv – gjennom å tilrettelegge for aktivitet, trivsel og positiv markedsføring av bygda.
 • Bygdeutvikling og skoleutvikling henger sammen – hvordan samarbeide til det beste for bygda og elevenes læring.
 • Har skolen et avklart syn på kunnskap og læring? Hvordan gjøre et grunnleggende arbeid slik at man deler normer og verdier og har en kollektiv forståelse for hvordan barn lærer.
 • Hvordan rigge organisasjonen for pedagogisk utviklingsarbeid og gode kollektive prosesser.
 • Hvordan arbeide aksjonsrettet med utgangspunkt i lærernes erfaringskunnskap for å lykkes med utviklingsprosjekter.
 • Hvordan skape et arbeidsmiljø basert på tiltro, tillit og psykologisk trygghet.
 • Hvordan bruke metoden “dialogkonferanse” som metode for utviklingsarbeid.

Jeg har stor tro på skolebasert kompetanseutvikling der ledelse og alle ansatte deltar i en utviklingsprosess på egen skole, og ønsker å bidra inn i slike prosesser. Jeg vil alltid tilpasse mine opplegg til lokal erfaringskunnskap og din skoles behov

Tilbakemeldinger jeg har fått på mine kurs:

«God foreleser som har erfaringer fra prøving og feiling på egen skole,det gjør deg troverdig.»

«Godt å høre framsnakking av fådelte skoler!»

«Jeg har fått økt forståelse for hvorfor aldersblanding er bra»

«Inspirerende, fin variasjon mellom teori og egenaktivitet.»

«Kurset har åpnet øynene og tankene mine!»

«Veldig lærerikt. Har fått mange tips om hvordan vi kan invitere nærmiljøet inn i skolen.»

«Blid, trivelig foredragsholder med stor kunnskap og evne til formidling.»

«Du snakker et språk som er lett å forstå og interessant å høre på.»

«Jeg har fått bekreftet tanker jeg har hatt, samtidig lært masse nytt!»

«De små skolene ligger i barnas nærmiljø. Midt i livet, der barna hører til. Med fantasi og pågangsmot hos lærere og foreldre, kan disse skolene bli kunnskapstorget i lokal-samfunnet. Et sted der flere generasjoner møtes og der læring skjer til alle livets tider.»

Inge Eidsvåg

Med hjerte for de små skolene

Hun er erfaren lærer, nyutdannet rektor og bygdeentusiast med en god porsjon stå-på-vilje. Et godt utgangspunkt for å bli selvstendig næringsdrivende! Hanne Jevnaker har tatt et års permisjon fra jobben som assisterende rektor på Feiring skole for å dele sin kunnskap og erfaring med flere. Derfor opprettet hun enmannsforetaket «LivLaga – arbeid i små skoler», og tilbyr kurs, foredrag…
 
 
Close Menu