Om meg

Om meg

Jeg er allmennlærer og har vært assisterende rektor ved Feiring 1–10 skole, en fådelt skole med ca 120 elever, i 10 år. Som skoleleder har jeg vært med å lede en utviklingsprosess ved egen skole med vekt på planarbeid og systematikk rundt læringsarbeid i aldersblandede grupper, og jeg har god erfaring med organisering og ressursbruk på en liten skole. Jeg har også ledet arbeidet med å utvikle Feiring skole som en aktiv nærmiljøskole. Jeg har permisjon fra min stilling på Feiring skole dette skoleåret.

Gjennom studiet Yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU) ved Høyskolen i Oslo og Akershus, har jeg arbeidet med prosjekter som ”Hvordan kartlegge nærmiljøets ressurser for å fremme god

læring med utgangspunkt i nærmiljøpedagogikk” og «Hvordan utvikle en lærende organisasjon?».  Jeg har også tatt studiet «Arbeid i små skoler og oppvekstsenter» ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og arbeidet da med prosjektet «Hvordan utvikle en god plan for læring knyttet til opplevelser i nærmiljøet?». Jeg avsluttet rektorutdanning ved Høyskolen i Oslo og Akershus før jul i 2017.

Jeg har vært aktiv i Pedagogisk utvalg i organisasjonen «LUFS – landslaget for nærmiljøskolen» i 9 år og har holdt kurs på små skoler rundt i landet vårt, samt vært med og skrevet boka «Nærmiljøskoler og aldersblanding» utgitt på Pedlex forlag i 2016.

Jeg er en engasjert bygdeentusiast og har blant annet vært aktiv i bygdeutviklingsprosjektet «Feiringregjeringa» (www.feiring.info) i egen bygd. Jeg ser at skoleutvikling og bygdeutvikling henger godt sammen og har god erfaring med at skole og nærmiljø samarbeider om utvikling i bygda – til det beste for elevenes læring.

Close Menu