Mytene om små skoler

Rektor og jeg har vært skoleledere ved Feiring 1-10-skole i 8 år. Med kunnskap og klare mål har vi i samarbeid med lærere, elever, foresatte og ekspertise fra Høyskolen i Oslo og Akershus bygget en skole vi er stolt av. Feiring skole fremstår i dag som en solid nærmiljøskole med gode vilkår for læring og vekst for elever og ansatte. Dette har vi fått til på tross av gjentatte nedleggingsforslag. Nå har rådmannen igjen foreslått å legge ned vår skole. Det er ikke til å legge skjul på at vi som skoleledere opplever en sterk frustrasjon rundt mytene og fordommene som alltid trer frem i nedleggingsdebatten. Det er også forstemmende å se at rapporten fra Norconsult og den påfølgende rapporten fra strukturutvalget i kommunen, viser til utdatert statistikk og modeller, og dermed skaper et feil bilde av situasjonen ved Feiring skole.

Fordommer og myter vi møter:

  1. Feiring-elevene er dyrere enn andre elever i Eidsvoll kommune…
  2. Feiring skole har så små grupper…
  3. Feiring skole tilbyr for få valgfag på ungdomstrinnet…
  4. Feiring-elevene har godt av å komme seg litt ut av bygda…
  5. Det sosiale miljøet blir for snevert…
  6. Det faglige miljøet blir for snevert for god læring…
  7. Det er greit å legge ned ungdomstrinnet, bare barnetrinnet får bestå…

Den eneste måten å motvirke fordommer på, er gjennom kjennskap og kunnskap, så vi har tatt for oss disse påstandene og «punktert» dem med fakta. Les saken vår på www.feiring.info:

http://feiring.info/2014/10/30/mytene-om-feiring-skole/

Vi er ikke alene om å møte slike fordommer og myter. Kanskje kan vårt arbeid være til nytte for andre små samfunn som kjemper for sine nærmiljøskoler. Vi skal være stolte av vår egenart, vår pedagogikk og vårt engasjement. Stå på folkens!

Close Menu