Nærmiljøuke

Det er ei travel uke! Som skolens nærmiljøpedagogikk-entusiast er nærmiljøuka min favorittuke i skoleåret. Da yrer det av aktivitet og gode læringsopplevelser på alle trinn, timeplanen brytes opp, elever og lærere er kreative sammen og vi gleder oss alle til Åpen skole på mandag da vi skal vise arbeidet vårt for hele bygda. Som blogg-innlegg denne uka legger jeg ved vår hilsen til alle gjestene på Åpen skole – det som står først i programmet:

Kjære alle sammen

Feiring skole er en aktiv nærmiljøskole.  Det betyr at vi vet at det fører til bedre læring hos elevene når mye av arbeidet på skolen er forankret i det som finnes og rører seg i bygda vår.. Å bruke læringsarenaer utenfor klasserommet krever en elevaktiv pedagogikk. Det legger grunnlag for en mer handlingsrettet praksis basert på et pedagogisk helhetsperspektiv hvor sanselighet, kroppslighet, kreativitet og følelser får sin naturlige plass i samspill med de kognitive funksjonene. Dette er et bærende prinsipp i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, LK06. Samtidig er det viktig for oss å være synlige lokalt og være et samlingsted i bygda. Akkurat sånn som i kveld! I forrige uke hadde vi nærmiljøuke, da hadde vi et ekstra fokus på å være en aktiv og synlig nærmiljøskole. Det foregikk mye spennende på alle trinn og i kveld skal vi dele med dere mye av det vi har opplevd og lært i nærmiljøuka vår.

Det er viktig med lokal forankring, men vi har selvsagt også fokus på en verden utenfor Feiring. Tema for årets nærmiljøuke var «Feiring skole redder verden – litt».  Intensjonen med årets tema var at elevene gjennom ulike læringsopplevelser fikk innsikt i dagens verdenssituasjon, erfare glede over å hjelpe andre og føle på takknemlighet.

I kveld inviterer vi dere alle til å være med å bidra i forhold til jordskjelvrammede barn i Nepal og barn og unge på barnehjem i Litauen. Vær med oss og redd verden litt!

Vi åpner i kveld dørene til Åpen skole i forbindelse med nærmiljøuke for 5. gang. Vi byr på opplevelser i alle rom. Du får ikke med deg alt, men les programmet nøye og velg deg ut dine høydepunkt for kvelden!

God fornøyelse!

Vennlig hilsen alle oss på Feiring skole

Close Menu