Nærmiljøpedagogikk – læring knyttet til opplevelser i nærmiljøet

På vår skole har vi lang tradisjon for en årlig «topptur» om høsten. Hele skolen går på tur sammen, og ofte har turmålet vært «Skreitoppen», en topp med fantastisk utsikt over Mjøsa og hele 7 kirkesogn… Elevene har gått i aldersblanda grupper, 10. trinn har hatt ansvar for natursti og vi har etter hvert fått mange foreldre med på turen.

I studiet «Arbeid i små skoler og oppvekstsenter» i Sogndal arbeidet jeg med problemstillingen: «Hvordan utarbeide en god rullerende plan for læring knyttet til turer og opplevelser i skolens nærmiljø?». På skolen var vi enige om at vi burde rullere mellom flere turmål, bygda har jo mye flott natur og kultur og by på! Og vi ønsket at turene i større grad skulle knyttes til fag og kompetansemål med for- og etterarbeid slik at turene ble noe mer enn en årlig sosial «happening».

Prosjektoppgaven min og planen ligger nå på www.skoleplassen.no og der finner dere også alle de andre prosjektoppgavene fra studiet. Utrolig mye bra arbeid, til inspirasjon og læring for alle som arbeider i små skoler og oppvekstsenter.

I går hadde vi planleggingsmøte for vårens tur til «Trollkjerka» (for nå har vi

bestemt at vi vil ha en tur hver vår og høst! J) «Trollkjerka» er en steinformasjon langt inni skauen som det knyttes mange spennende «muntlige overleveringer» til. Med på planleggingsmøtet var «Trollkjerkas venner», en gjeng med entusiastiske pensjonister som har lagt ned mange dugnadstimer i skauen. De har laget grillplass, gapahuk og fiskebrygge, merket løype og satt opp plakater med informasjon og historie. De var så glade for at skolen var interessert i «Trollkjerka», det ga arbeidet deres en helt ny mening, mente de. Vi ble enige om opplegg ogaktiviteter knyttet til norskfaget, og de ville

være med oss på tur alle sammen. Tenk så flott for våre elever og gå i skauen å høre disse kunnskapsrike og engasjerte pensjonistene fortelle spennende fortellinger om hulder og troll…

Nærmiljøpedagogikk handler om å gi elevene læringsopplevelser fra «virkeligheten». Det er mye teori i dagens skole og opplevelser i nærmiljøet gir elevene «knagger» og henge teorien på.  Våren er høysesong for ekskursjoner og spennende utflukter. Utnytter din skole mulighetene som ligger i skolens nærmiljø til det beste for elevenes læring?

Det er fortsatt mulig å melde seg på studiet «Arbeid i små skoler og oppvekstsenter». Få med deg en kollega eller to og meld dere på (www.hisf.no)! Det er utrolig lærerikt og veldig givende og bli kjent med lærere og skoleledere som arbeider i små skoler og oppvekstsenter rundt i landet. Vi har mye å lære av hverandre.

 

Close Menu