Nærmiljøuke med fokus på språk

Rundt om på små nærmiljøskoler i landet vårt er det god tradisjon for å ta i bruk ressurser i nærmiljøet i undervisninga. Men hvis skolen ikke er vant til å se mulighetene som ligger i nærmiljøet, kan det være lurt å arrangere en intensiv «Nærmiljøuke» hvor hele skolen prøver å dra inn lokale ressurser i alle fag. Natur, historie, kultur, lag/foreninger, næringsliv og enkeltpersoner kan trekkes inn og det er om å gjøre å venne lærere og elever til å åpne opp og se alle mulighetene som ligger rett utenfor klasserommet. Det hele kan resultere i en kveld med «Åpen skole» hvor bygda inviteres inn for å få innblikk i alt det spennende som har skjedd på skolen gjennom uka. Slik er også skolen med på å bidra til aktivitet og trivsel i bygda.

Det er viktig med lokal forankring, men vi har selvsagt også fokus på en verden utenfor Feiring. Tema for vår nærmiljøuke i uke 4 var språk med fokus på norsk og engelsk. Vi opplever at språkfagene har kommet i skyggen av realfagsatsningen i norsk skole de siste årene. I nærmiljøuka ønsket vi å løfte fram språkfagene, gi elevene mange positive læringsopplevelser og gjennom engelskprosjekter vise at Feiring skole er en nærmiljøskole med internasjonalt fokus!

1.-4. trinn produserte skoleavis. De var delt inn i 8 forskjellige aldersblanda redaksjoner med redaksjonssjef og journalister. Vi inviterte en mor som arbeider som journalist til å fortelle om hvordan en redaksjon jobber, det var motiverende! Elevene tegnet og skrev. De var rundt i bygda og intervjuet bl.a ansatte på Feiringklinikken, lokale sportstalenter og kokken som står bak «Feiringmenyen». I tillegg intervjuet de skolens elever som kommer fra andre land, eller har foreldre som kommer fra andre land og de skrev også om hva som ellers rørte seg rundt på skolen i nærmiljøuka. På Åpen skole fortalte redaksjonene om sitt arbeid og de gikk stolt rundt og solgte sin skoleavis – til inntekt for klassefest og Redd Barna (50/50)

5.-7. trinn arbeidet med muntlig fremføring i engelsk og lagde powerpoint-presentasjoner som de viste frem på Åpen skole. 8.-10. trinn arbeidet med engelsk historie og «Tudor times» og på Åpen skole viste de frem et «Tudor room» med et overdådig pyntet bord og vegger drapert i fløyel… Elevene hadde forberedt små rollespill om Kong Henrik 8 og hans 6 koner, og det var selvfølgelig halshogging involvert. Kostymer og rekvisitter fikk vi låne av Eidsvoll 1814 og Eidsvoll amatørteater – det gjelder å bruke ressurser i nærmiljøet!

Noen elever (5.-10. trinn) lagde en morsom revy som ble vist 2 ganger i gymsalen på Åpen skole, noen hadde jobbet med språk og rytme og fremførte egenproduserte sanger rundt i gangene – det var dikt på veggen på et klasserom, språkspill i et annet og i et snurret filmer av elever som holdt kåserier… Det var et yrende liv i alle rom, og fullt av folk overalt.

Vi inviterte også en lokal språkforsker til å komme og holde to foredrag for 7.-10. trinn i nærmiljøuka. Det ene foredraget handlet om banneordenes opprinnelse (ikke så kult å banne når man får vite at ordene er 1000 år gamle…), og det andre om året 1066 og hva som skjedde med det engelske språket etter slaget ved Hastings… Disse foredragene var også åpne for folk i bygda, det samme var Allsang i gymsalen og vår ukentlige Leseglede hvor folk kommer og leser sammen med 1./2. trinn.

Jeg håper vår nærmiljøuke kan være til inspirasjon for andre mer eller mindre aktive nærmiljøskoler rundt om i landet!

Close Menu