Påskesamling i gymsalen

Vi er en 1-10 skole, det vil si at vi er en barne- og ungdomsskole. Det er viktig for oss at vi gjennom året legger opp til aktiviteter hvor elevene får samarbeide på tvers av alder. Det å la ungdom få ansvar for mindre unger gir mange muligheter for god læring, både for liten og stor.

Før påske har vi påskesamling i gymsalen. Vi har etablerte 1-10 grupper som vi bruker gjennom året. Hver gruppe har navn etter en frukt, og når vi legger bilder av disse fruktene rundt i gymsalen, vet alle ungene hvor de skal sitte når vi samles til fellessamling.

Hver gruppe får hvert sitt bilde fra påskefortellingen, bildene er i farger og A3 format.

Palmesøndag

Skjærtorsdag –  Jesus vasker føttene til disiplene, Jesus innstifter nattverden, Jesus i Getsemanehagen, Judas

 

Langfredag – Jesus blir korsfestet

 Maria Magdalena finner graven tom

 Jesus har stått opp fra de døde

 Jesus viser seg for disiplene.

 Påskeegg                 

 Norske påsketradisjoner

Så er oppgaven for hver gruppe og snakke om sitt bilde og bli enige om hvordan de skal presentere det for de andre. De voksne går rundt og snakker med gruppene og veileder. Dette er en muntlig oppgave og ingen skal skrive ned noe. Jeg har RLE på 1./2. trinn og vi gjennomgår alltid påskefortellingen på forhånd. Dermed er det ofte de små som kan fortelle de store om detaljer i fortellingen som de gjerne har glemt. Noen av de minste er også så trygge at de tør å være den på gruppa som forteller mest i runden hvor alle viser og forteller sitt bilde til slutt.

 Edvard Befring sier dette i sin evaluering av prosjektet «Aldersblanding i vest»:  «Aldersblanding fremstår etter dette som eit personleg utviklande og holdningsskapande pedagogisk bidrag for dei eldste, og som tryggleiksskapande og identifiserande ressurs for dei yngste».  Det er viktig at vi som er så heldige å ha barn og ungdom på samme skole, legger opp til aktiviteter hvor de får arbeide sammen. På samme vis som oppvekstsentre gir gode muligheter for samarbeid og læring på tvers av alder i barnehage og skole.

God påske!

Close Menu