Skolens «Ekspert-bank»

I forbindelse med et «Åpen skole» arrangement hvor hele bygda var invitert inn på ulike aktiviteter/opplevelser på de forskjellige klasserom på skolen, rigget jeg meg til i hallen hvor jeg lett kom i kontakt med de som gikk rundt fra rom til rom. Jeg hadde hengt opp plakat med følgende tekst:

«Hva er du god på? Samler du på noe? Har du en hobby? Hva jobber du med? Er du med i et lag elle en forening? Har du mye rart på loftet? Har du noe å fortelle/lære bort?

Feiring 1-10 skole ønsker å være en aktiv nærmiljøskole. Vi mener det fører til bedre læring for elevene når læringen er godt forankret i det som finnes og rører seg i bygda vår. Vi ønsker derfor i større grad å bruke lokale ressurser i læringsarbeidet.

I «Ekspert-banken» vår ønsker vi å samle alle som kan tenke seg å bidra med kunnskap eller annet – til det beste for elevenes læring.

Fyll ut lappen med navn og tlf.nr og hva du kan bidra med, og være med og støtt opp om nærmiljøskolen i Feiring.

Åpen skole var en stor suksess. ”Hele bygda” kom og folk var svært positive til alt vi hadde å by på. Jeg snakket med mange og folk mente ”Skolens ekspertbank” var et artig og bra tiltak. Til tross for at de fleste var beskjedne på egne vegne, var det mange som ville bidra i «Ekspert-banken» og etter hvert satte seg ned og fylte ut skjemaet jeg hadde laget. Jeg opplevde at folk var svært positive til at skolen åpner seg mer og at de var enige i at nærmiljøet er en viktig ressurs for læringsarbeidet på skolen.

Her er noen eksempler på hva folk skrev på skjemaene:

 • jeg kan lære barn å strikke
 • jeg har hester og kan bidra hvis dere ønsker riding som aktivitet, eller har behov for kjøring med hest.
 • Jeg kan hjelpe til på uteaktivitetsdager eller i forbindelse med friluftsliv
 • jeg er god på strikking, hekling, veving, spinning, karding og brodering
 • jeg er ekspert på fransk og Frankrike
 • jeg kan fortelle om å eie eget firma og jeg har greie på biler
 • jeg jobber i Eidsvoll blad, jeg kan være skolens kontakt der
 • jeg er journalist og kan bidra i forhold til journalistikk og medier
 • jeg jobber i forlag og kan hjelpe til med bøker og lærermidler
 • jeg jobber med reklame
 • jeg er ekspert på fugler
 • jeg er god på sløyd og kan hjelpe til med ”vaktmesteroppgaver”
 • jeg kan film; regi, skrive manus, teater, show
 • jeg kan robotteknikk, maskinbygging, elektroteknikk og enkel dataprogrammering
 • jeg kan fluefiske og fluebinding
 • jeg kan mye om asylsøkerprosessen og flyktninger

Jeg ble overveldet over mangfoldet og hvilke muligheter dette gir for skolen vår. Dette viser en liten del av alt det som ”gjemmer seg” i et lite lokalmiljø og at skolen har et enormt potensiale i å samarbeide tett med foreldre og nærmiljø. Det er fort gjort at skolen lever sitt eget liv «ved siden av virkeligheten» og at skolearbeidet blir abstrakt og virkelighetsfjernt for elevene. Gjennom å knytte kontakter i nærmiljøet og aktivt bruke bygdas ressurser i læringsarbeidet, gjør vi læringen mer meningsfull og motiverende for elevene våre. Og jammen tror jeg skolehverdagen blir mer spennende for skoleledere og lærere også!

Close Menu