Samefolkets dag – store lærer små

 

Det nærmer seg Samefolkets dag og rundt om på skoler planlegges det nå aktiviteter og opplegg for å lære små og store elever om samefolkets historie, kultur og levevis. Hvorfor ikke la de store lære de små?  Jeg har god erfaring med å jobbe med dette temaet i aldersblandede grupper. Hos oss er 5.-7. trinn en aldersblandet gruppe på ca 25 elever og i fjor laget de ”samisk dag” for 1. og 2. trinn (ca 20 elever). Opplegget er enkelt, og kan helt klart forbredes og gjøres mer spennende – men det kan i hvert fall være et utgangspunkt å jobbe ut fra. Jeg delte elevene på mellomtrinnet i 7 grupper som fikk hvert sitt tema (fint å differensiere gruppene etter vanskelighetsgrad på temaene) og avtalte med læreren i 1./2. trinn at hun også delte sine elever i 7 grupper. Vi bruker lærerverket Midgard og jeg tok utgangspunkt i sidene som omhandler samene i kapitlet ”Norge rundt”. Elevene mine fikk tid til å forberede seg og øve seg på hverandre før de gjennomførte opplegget for 1./2. trinn, som stasjonsundervisning: 

 

Gruppe 1:

Tema: Fakta om samene + det samiske flagget

 • les se 181
 • velg noen fakta som dere lærer dere godt slik at dere kan fortelle andre det
 • lag det samiske flagget slik at 1./2. trinn kan fargelegge
 • dere må kopiere flagget og ordne med farger 

 

Gruppe 2:

Tema: Det samiske språket

 • les s 182
 • lær dere de samiske ordene og velg ut noen ord som dere skal lære bort
 • lag ark hvor dere skriver noen ord på samisk, og 1./2. trinn skal skrive på norsk

 

Gruppe 3:

Tema: Urfolket i Norge

 • les s 183
 • velg ut det viktigste og øv på å fortelle litt hver
 • skriv 5 faktasetninger som 1./2. trinn skal skrive av. Skriv stort og tydelig

 

Gruppe 4:

Tema: Samer lever på ulike måter

 • les s 184
 • lag et rollespill som viser hvordan samer lever i dag
 • lag et ark hvor 1./2. trinn skal skrive hva de syns om rollespillet

 

Gruppe 5:

Tema: På vidda

 • les s 185
 • finn boka ”På vidda” på biblioteket, velg ut noe dere vil lese høyt for 1./2. trinn og finn noen bilder dere vil vise og snakke om.
 • Finn et bilde av reindrift som dere kopierer, 1./2. trinn skal skrive overskrift: På vidda. Kanskje de kan fargelegge arket?

  

Gruppe 6:

Tema: Duodji

 • les om Duodji s 186
 • øv på å fortelle litt hver
 • tegn en same i sameklær/få ark av Hanne
 • kopier tegningen slik at 1./2. trinn kan fargelegge
 • dere må fargelegge en tegning etter at dere har kopiert, slik at 1./2. trinn har noe å se etter
 • kanskje dere klarer å skaffe en dokke med sameklær, eller noen bilder?

 

Gruppe 7:

Tema: Samisk musikk

 • les om samisk musikk s 186
 • øv på å fortelle litt hver
 • finn joik på nettet og spill for 1./2. trinn. Dere må ordne med mp3 spiller el.l og øretelefoner til 3
 • lag et ark hvor 1./2. trinn skriver hva de syns om joik. 

 

I følge læringspyramiden lærer unger best når de får lære bort til andre, og jeg erfarte at både små og store lærte mye og godt om samene gjennom dette opplegget.

Close Menu