Takk Vibeke!

I dag er siste arbeidsdag for Vibeke, vår rektor. Hun har fått en stipendiatstilling ved Høyskolen i Oslo og Akershus og skal forske på skoleutvikling og blant annet dokumentere vårt arbeid på Feiring skole med å bli en lærende organisasjon. Vi er stolte av Vibeke og ønsker masse lykke til! Og vi har all grunn til å takke.

  • År etter år med trusler om nedleggelse, Vibeke har kjempet i kulissene.
  • Omdømmebygging, det er vanskelig å legge ned en skole som stadig omtales positivt i media og står sterkt i bygda.
  • Fysisk arbeidsmiljø for elever og lærer, Feiring skole fremstår i dag som nyoppusset og profesjonell – tross sine 60 år.
  • Pedagogisk utviklingsarbeid, Feiring skole er på god veg til å bli en lærende organisasjon med kollektive prosesser for utvikling av praksis.
  • Positiv ledelse, organisasjonen vår er bygget på verdier som tillit, solidaritet, ansvar og fleksibilitet.

Og vi er stolte av å være en aktiv nærmiljøskole med god læring i aldersblanda grupper. Vibeke har kjempet for ressurser til å kunne holde på vår stabile organisering med parallelle aldersblanda grupper og hun har gitt tid og gode rammer for utvikling av lokale læreplaner og god praksis. Det har vært viktig!

Det er en trist dag. Samtidig er vi glade. For alt vi har opplevd sammen og alt vi har fått til. Vi skal jobbe videre og stadig bli bedre. Vibeke har lært oss så mye, nå er det andre som skal få glede av hennes kompetanse. Her er et lite utdrag fra et dikt jeg skrev til Vibeke for noen år siden, da det så mørkt ut:

Vibeke er rektor fordi hun vil

at Feiring skole skal få det til.

Vi skal bli den beste 1-10 skolen i landet,

og sammen mener hun at vi skal danne

en skole som blir bygdas bærende bjelke!

Og så ut av bygda, skal skolen melke

kunnskap, engasjement og mot til å sveve!

Og slik får skolen, og bygda, kraft til å leve…

I dag står Feiring skole støtt, og bygda med! Jeg vet jeg har hele Feiring med meg: tusen hjertelig takk for fantastisk innsats som rektor gjennom 9 år, Vibeke. Vi ønsker deg alt godt!

Close Menu