TeknoLab – nærmiljøpedagogikk

I disse dager er elever fra 6.-10. trinn i full gang med årets oppgave i First Lego League; «Animal allies». Det finnes ingen fasitsvar i FLL. Lagene arbeider fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet, og velger selv hvor stor innsats de skal legge i prosjektet. Lagene får inntil 8 uker på å skape og ferdigstille prosjektet, og så møtes alle lag i hele Skandinavia i sine lokale FLL-turneringer for å konkurrere om de beste løsningene. Våre elever skal konkurrere på Gjøvik lørdag 12. november. De møtes hver lørdag, men frigjøres også fra en del undervisning/vurderingssituasjoner siden FLL-oppdraget inneholder kompetansemål fra seks ulike fag.

Vi er veldig glad for alle mulighetene TeknoLab gir oss. Feiring TeknoLab er en stiftelse drevet av foreldre og skolen i samarbeid. Et lokalt arkitektfirma har sponset stiftelsen med penger til innkjøp av arkitektlego, mot at skolen leverer en modell av et av firmaets oppsatte bygg hvert år.

Forrige skoleår var oppdraget å bygge bygdas barnehage (som arkitektfirmaet har tegnet) i lego. Elevene fikk utdelt tegninger, men fant fort ut at de var vanskelige å bygge etter, så det ble flere besøk til barnehagen for å måle og ta bilder. Parallelt med dette var mattelæreren og jeg med LUFS på besøk til Feios skole i Vik i Sogn. De fikk i høst «Gullepleprisen» av Norsk pedagogisk dataforening for å bruke IKT i læringa på en god måte. En fantastisk skole å besøke! Der så vi blant annet hvordan elevene brukte «Minecraft» for å bygge modell av bygdas kirke som hadde 150 års jubileum.

Vel hjemme fikk noen elever i oppdrag å bygge barnehagen i «Minecraft», mens resten bygde i lego. Med iver og pågangsmot gikk elevene i gang, det var ikke noe å si på motivasjonen! Læreren veiledet, men kunne lite om «Minecraft» – men det kunne elevene… Det er viktig å la elevene slippe til og ta deres kunnskap på alvor.

I august ble elevene invitert til arkitektfirmaet for å overlevere sin modell i lego, og for å vise barnehagen i «Minecraft». Det ble servert boller og brus, og elevene fortalte om arbeidet sitt. Og de imponerte! Modellen i lego var flott, men bygget i «Minecraft» med alle detaljer både innvendig og utvendig, overgikk alt hva de drevne arkitektene hadde ventet seg.

Det er viktig at læring knyttes til elevenes verden og virkelighet. Det er det nærmiljøpedagogikk handler om.  Tenk gjennom hvordan din skole utnytter muligheten til å samarbeide med lokalt næringsliv, til gjensidig glede og utvikling for både skolen og bygda!

.

Close Menu