Ungdomstrinn i utvikling

Vår skole er i gang med Gnist, en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler: skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta, og vi som 1-10 skole får delta med hele skolen. Satsningen er resultat av Stortingsmelding 22 (2010-2011) om ungdomstrinnet. Gjennom Gnist skal vi øke elevenes motivasjon og mestring og gi bedre læring gjennom mer praktisk og variert opplæring.

På en plandag i november fikk vi informasjon om satsninger fra vår lokale Gnist-veileder i Akershus. Hele poenget er altså mer praktisk og variert opplæring, spesielt på ungdomstrinnet. Satsningen er helt på sin plass,  30 % av norske ungdommer fullfører ikke videregående skole. Ungdomstrinnet er blitt mer og mer teoretisk, elevene er lite motiverte og de opplever ikke opplæringen som relevant og meningsfull. Men, mon tro om ikke små nærmiljøskoler har noe å lære bort her?

De små nærmiljøskolene rundt i landet vårt er utrolig flinke til å ta i bruk ressurser i nærmiljøet i opplæringen. Skolene er «bærebjelkene» i lokalsamfunnet og et gjensidig godt samarbeid mellom bygda og skolen er helt nødvendig. Dette blir det praktisk og variert undervisning av! På plandagen vår fikk vi se denne filmen, laget av u.dir

 

http://vimeo.com/76041217

Er det ikke fantastisk, at nettopp dette som er vår styrke, blir trukket frem som noe helt «genialt»? Tenk hva de store skolene kan lære av oss? Rundt omkring i norsk kommuner sitter det skoleledere og lærere fra små skoler og føler seg underlegne pga alt det de store skolene får til, noen som kjenner seg igjen? Men, her kan vi slå i bordet og vise til nasjonal satsning: gjennom godt samarbeid med lokale ressurser blir opplæringen mer praktisk og variert og elevene opplever motivasjon og mestring! Tenk bare på hva elevene lærer gjennom entreprenørskap og elevbedrifter. Et godt eksempel er Skåbu Oppvekstsenter i Nord Gudbrandsdalen: http://www.skaabu-oppvekst.no/.

54 av 56 Feiringelever har fullført videregående opplæring de siste 5 årene. Kan det henge sammen med at de har gått 10 år på skole i trygge og kjente omgivelser? På en skole som aktivt tar i bruk nærmiljøet for å gi meningsfulle læringsopplevelser? Jeg bare spør….

Close Menu