Valgfag på ungdomstrinnet

 

Det er gledelig at Stortingsmelding 22 ”Motivasjon, mestring og muligheter på ungdomstrinnet”  blant annet slår fast at ungdomsskolen er blitt for teoretisk og at vi må tilbake til flere praktiske fag i ungdomsskolen. Det har vi venta på! Da jeg gikk på ungdomsskolen på 80-tallet hadde jeg mange forskjellige valgfag; jeg husker folkedans, foto, friluftsliv og maskinskriving med glede. Dette var timer jeg så frem til innimellom gloseprøver, stilskriving og matteoppgaver. Jeg var sånn midt på treet ”flink” og skolehverdagen var grei nok, men i valgfagene fikk jeg arbeide med noe jeg var spesielt glad i og spesielt flink til – det var stas! Jeg er ikke i tvil om at timene i valgfag i løpet av uka bidro til at jeg ble mer motivert for de andre skolefagene også.

 

Valgfag ble etter hvert borte. Vi var innom prosjektarbeid før vi nå tilbyr fordypning i norsk og engelsk og valg av fremmedspråk – i tillegg til de tradisjonelle fagene. Jo da, jeg vet vi nå i større grad varierer arbeidsmåter og legger inn aktiviteter og praktiske oppgaver i alle fag, men for ungdom som strever med all teorien er allikevel ikke dette nok. Og det har nå heldigvis sentrale myndigheter forstått og valgfag er tilbake i 8. trinn fra høsten 2012, og i tillegg kommer et spennende ”arbeidslivsfag” fra høsten 2013.

 

AS Norge har nå tatt et skritt i riktig retning for å øke trivsel og motivasjon på ungdomstrinnet, hindre frafall i videregående og sørge for at Norge også har håndverkere i fremtiden – halleluja! J

 

Så da er det bare for meg å sette i gang å planlegge tilbud om valgfag for 8. trinn til høsten. Skal vi se… vi skal tilby 8 forskjellige valgfag: teknologi i praksis, internasjonale kontakter, forskning i praksis, design og redesign, fysisk aktivitet og helse, produksjon av varer og tjenester, produksjon av informasjon og produksjon av sal og scene…. Ok, det er i hvert fall fag som mange lærere kan undervise i, jeg kan bruke gymlære`n, K/H-lærer`n, datanerdlærer`n, musikklærer`n, samfunnsfagslærer`n og naturfaglærer`n… Hm, mon tro om elevene kommer til å merke forskjell på fagene? Jaja, det kommer lærerplaner med kompetansemål for disse fagene også, udir har lagt ut foreløpige utkast, jeg får se på de… Jo da, dette blir spennende – også i nærmiljøskoleperspektiv, vi kan arbeide med elevbedrift, kulturkvelder, fysisk aktivitet i nærmiljøet, lokal nettavis…og sikkert mye annet som kreative lærere og elever kan finne ut av.

 

Skal vi se… hvor mange elever har jeg på 8. trinn neste år? Det er 10…oida… da blir det litt vanskelig å tilby 8 forskjellige fag… Hvordan gjør andre små skoler dette tro? For det finnes da fortsatt små ungdomskoler i dette landet, i hvert fall er det mange små 1-10 skoler? Lurer på om de sentrale myndigheter har tenkt på det? Hm, jeg må kontakte kommunen og spørre om vi kan gjøre et forsøk med å tilby valgfag for 8.-10. trinn allerede fra høsten – disse fagene er jo glimrende for aldersblanda grupper… skal vi se, hvem i kommunen kan tenkes å hjelpe meg med det… dette blir spennende… valgfag skal vi i hvert fall få til på vår skole også, alt går og jeg har heele våren på meg!! J

Close Menu